U bent hier

30.04.2020
| News
| Product Safety Testing

DEKRA versnelt de inspanningen om beademingsapparatuur voor gebruik tijdens coronavirus pandemie te toetsen

De ademhalingsproblemen die COVID-19 veroorzaakt bij een groot aantal patiënten treft de ziekenhuizen, en vooral de Intensive Care (IC), hard. Er is nog steeds een grote behoefte aan meer beademingsapparatuur. Het DEKRA laboratorium in Arnhem werkt mee aan verschillende projecten om beademingsapparatuur te toetsen voor gebruik tijdens de coronacrisis. De verschillende teams binnen DEKRA werken hard om de medische apparatuur via een versnelde procedure te beoordelen op de veiligheids- en prestatie eisen.

DemCair ventilator

De EU heeft op 13 maart besloten dat er door de uitzonderijke situatie omtrent COVID-19 via een spoedprocedure gewerkt mag worden. Dat betekent dat alle hulpmiddelen, die ingezet worden ten behoeve van het opvangen van COVID-19 patiënten, door een snellere procedure getoetst kunnen worden voor toelating op de Europese markt. De minimale vereisten voor dit versnelde proces worden door lokale autoriteiten opgesteld. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft DEKRA gevraagd mee te werken aan dit versnelde proces door middel van documentbeoordelingen.

DEKRA heeft nu meerdere beoordelingen gedaan voor beademingsapparatuur die speciaal ingezet zullen gaan worden bij het bestrijden van het coronavirus.

De medische Notified Body van DEKRA in Nederland heeft hiervoor onder andere onlangs de DemcAir beademingsmachine van Demcon getoetst via deze versnelde procedure. Demcon is voornamelijk gespecialiseerd in het produceren van onderdelen van beademingsapparatuur, waaronder het hart van de beademingsmachine – de blower. Vanwege deze kennis in de onderdelen en techniek rondom beademingsapparatuur heeft de Nederlandse overheid een opdracht geplaatst voor 500 complete beademingsmachines. Het gaat om een vereenvoudigd model dat aangesloten is op een laptop en alleen tijdens de COVID-19 pandemie gebruikt zal worden. DEKRA heeft de technische documentatie van dit beademingsapparaat getoetst en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de definitieve goedkeuring gegeven.

Ook in Malaga, Spanje fungeert DEKRA als onafhankelijk testlaboratorium voor beademingsapparatuur en voert veiligheidstesten uit om te controleren of naleving van normen zijn gehanteerd. In Malaga heeft het DEKRA test laboratorium elektromagnetische comptabiliteits testen (EMC), functionele- en veiligheidstesten uitgevoerd voor verschillende beademingsapparatuur.

Naast medische apparatuur is er ook een versneld proces voor het toetsen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. DEKRA in Essen, Duitsland heeft hiervoor een laboratorium om de benodigde testen uit te voeren.

Related News

Slow motion stove
30.01.2019
Product Safety Testing
Night skyline
29.01.2019
Product Safety Testing
Chemical Safety
10.07.2018
Product Safety Testing
Heliox bus charger
07.03.2018
Automotive, Product Safety Testing
Vestel City 2
02.03.2018
Automotive, Product Safety Testing