Certificatie & Keurmerken

Bemachtig uw zakelijk paspoort met DEKRA

U bent hier

 • Producten klaarstomen voor wereldwijd gebruik

  Keurmerken laten zien dat uw producten grondig zijn getest en voldoen aan de vereiste veiligheids- of prestatienormen. DEKRA verzorgt een breed scala aan keurmerken en certificeringen, zodat uw klanten en eindgebruikers weten dat u veiligheid, prestaties en kwaliteit hoog in het vaandel hebt staan. Bovendien vermindert u de risico's op kwesties rondom aansprakelijkheid en uw reputatie. Daarnaast maakt het gebruik van een van DEKRA's keurmerken het makkelijker om uw producten en onderdelen te exporteren naar andere landen, aangezien ze vaak uitwisselbaar zijn met andere nationale schema's.

  Producten die op de Europese Unie op de markt worden gebracht moeten voldoen aan verschillende voorschriften met betrekking tot de veiligheid, prestaties en kwaliteit. Fabrikanten, importeurs en retailers kunnen voor de meeste producten aantonen dat ze voldoen aan de geldende regelgeving door middel van de CE-markering. Ze voeren zelf de CE-conformiteitsbeoordeling uit en geven de CE-markering af. Maar het is ook mogelijk om een externe partij in te schakelen voor het verkrijgen van een veiligheids- of kwaliteitskeurmerk, zoals KEMA-KEUR, ENEC+ of GS.

  Voor bepaalde productgroepen is het verplicht om een externe partij –een Notified Body– in te schakelen. Dit noemen we een EU-typeonderzoek. Voorbeelden van dit soort productgroepen zijn medische apparatuur, elektrische producten die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen, speelgoed en telecomproducten.

  Bij DEKRA bieden wij test- en certificatiediensten aan in bijna 200 landen en regio's en werken we samen met meer dan 100 partners over de hele wereld voor lokale goedkeuringen.

 • Waarom DEKRA?

  Global accepted

  Hoge acceptatie en erkenning

  Zowel ons merk als onze certificeringen genieten een hoge acceptatie en erkenning in vele markten over de hele wereld.

  Knowledge

  Gespecialiseerde kennis

  Bent u op zoek naar gespecialiseerde kennis van uw markt? Wij delen onze kennis graag met u. Neem contact met ons op en ontdek wat onze experts en ons uitgebreide laboratoriumnetwerk voor u kunnen betekenen.

  Back on track

  Objectieve begeleiding

  Heeft u te maken met een complexe situatie? Geen zorgen! Onze objectieve begeleiding kan u weer op het juiste spoor zetten.

  Involvement

  Grote betrokkenheid

  Wij zijn lid van verschillende normcommissies en innovatieve industrieconsortia, waarbij we het beste van twee werelden, regelgeving en snel ontwikkelende technologieën,  combineren.

 • Geaccrediteerde en erkende diensten

  DEKRA treedt op als Certificatie Instelling en als Notified Body volgens de volgende richtlijnen/verordeningen:

 • DEKRA Testen en Certificatie GmbH

  • 2009/48/EC Veiligheid van speelgoed [PDF]: De richtlijn inzake de veiligheid van speelgoed (2009/48/EG) moet ervoor zorgen dat speelgoed dat in de EU in de handel wordt gebracht, voldoet aan enkele van de strengste veiligheidseisen ter wereld, met name wat betreft het gebruik van chemische stoffen in speelgoed
    
  • 2006/42/EC Machines [PDF]: De machinerichtlijn (2006/42/EG) bevordert het vrije verkeer van machines op de interne Europese markt en garandeert tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van EU-werknemers en -burgers die machines gebruiken
  • 2016/425 Persoonlijke beschermingsmiddelen [PDF]: De richtlijn betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (2016/425) heeft betrekking op het ontwerpen, vervaardigen en in de handel brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de EU en legt de verplichtingen vast om het hoogste niveau van bescherming tegen gevaren te bieden
    
  • 2014/34/EU Explosiebeveiliging [PDF]: De ATEX-richtlijn (2014/34/EU) bepaalt de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en conformiteitsbeoordelingsprocedures die moeten worden toegepast voordat producten die worden gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, op de Europese markt worden gebracht
    
  • 2006/42/EC Machines [PDF]: De machinerichtlijn (2006/42/EG) bevordert het vrije verkeer van machines op de interne Europese markt en garandeert tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van werknemers en burgers van de EU die machines gebruiken
    
  • Verordening (EU) No 305/2011 - Bouwproducten [PDF]: Bouwproducten [PDF]: De verordening bouwproducten (CPR) stelt de regels vast voor het in de handel brengen van bouwproducten in de Europese Unie. Ze voorziet in een gemeenschappelijke technische taal om de prestaties van bouwproducten te beoordelen en zorgt ervoor dat betrouwbare informatie terechtkomt bij vaklui, gebruikers en autoriteiten.

  Als u vragen heeft over deze richtlijnen of over de rol van DEKRA als Certificatie of Notified Body, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

  Neem contact met ons op

  DEKRA Testing and Certification, S.A.U.

  • 2014/53/EU Radioapparatuur [PDF]: De richtlijn radioapparatuur (2014/53/EU) stelt de essentiële eisen vast voor veiligheid en gezondheid, elektromagnetische compatibiliteit en het efficiënt gebruik van het radiospectrum voor producten in de Europese Unie
    
  • 2014/30/EU Elektromagnetische compatibiliteit [PDF]: De richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) beperkt de elektromagnetische emissies van apparatuur om ervoor te zorgen dat deze geen radio- en telecommunicatiestoringen veroorzaakt en ook niet wordt
    
  • Certificatie-instelling voor telecommunicatie (TCB) [PDF]: De Telecommunications Certification Body (TCB) is sinds 2016 erkend in het kader van de regeling voor wederzijdse erkenning (MRA) tussen de EU en de VS
    
  • Buitenlandse certificeringsinstantie (FCB) [PDF]: De buitenlandse certificeringsinstantie (FCB) wordt sinds 2016 benoemd onder de regeling voor wederzijdse erkenning (MRA) tussen de EU en Canada

  Als u vragen heeft over deze richtlijnen of over de rol van DEKRA als Certificatie-instelling of Notified Body, aarzel dan niet om contact op te nemen:

  Neem contact met ons op

  DEKRA Testen en Certificatie GmbH

  • 2009/48/EC Veiligheid van speelgoed [PDF]: De richtlijn inzake de veiligheid van speelgoed (2009/48/EG) moet ervoor zorgen dat speelgoed dat in de EU in de handel wordt gebracht, voldoet aan enkele van de strengste veiligheidseisen ter wereld, met name wat betreft het gebruik van chemische stoffen in speelgoed
    
  • 2006/42/EC Machines [PDF]: De machinerichtlijn (2006/42/EG) bevordert het vrije verkeer van machines op de interne Europese markt en garandeert tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van EU-werknemers en -burgers die machines gebruiken
  • 2016/425 Persoonlijke beschermingsmiddelen [PDF]: De richtlijn betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (2016/425) heeft betrekking op het ontwerpen, vervaardigen en in de handel brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de EU en legt de verplichtingen vast om het hoogste niveau van bescherming tegen gevaren te bieden
    
  • 2014/34/EU Explosiebeveiliging [PDF]: De ATEX-richtlijn (2014/34/EU) bepaalt de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en conformiteitsbeoordelingsprocedures die moeten worden toegepast voordat producten die worden gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, op de Europese markt worden gebracht
    
  • 2006/42/EC Machines [PDF]: De machinerichtlijn (2006/42/EG) bevordert het vrije verkeer van machines op de interne Europese markt en garandeert tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van werknemers en burgers van de EU die machines gebruiken
    
  • Verordening (EU) No 305/2011 - Bouwproducten [PDF]: Bouwproducten [PDF]: De verordening bouwproducten (CPR) stelt de regels vast voor het in de handel brengen van bouwproducten in de Europese Unie. Ze voorziet in een gemeenschappelijke technische taal om de prestaties van bouwproducten te beoordelen en zorgt ervoor dat betrouwbare informatie terechtkomt bij vaklui, gebruikers en autoriteiten.

  Als u vragen heeft over deze richtlijnen of over de rol van DEKRA als Certificatie of Notified Body, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

  Neem contact met ons op

  DEKRA Testing and Certification, S.A.U.

  • 2014/53/EU Radioapparatuur [PDF]: De richtlijn radioapparatuur (2014/53/EU) stelt de essentiële eisen vast voor veiligheid en gezondheid, elektromagnetische compatibiliteit en het efficiënt gebruik van het radiospectrum voor producten in de Europese Unie
    
  • 2014/30/EU Elektromagnetische compatibiliteit [PDF]: De richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) beperkt de elektromagnetische emissies van apparatuur om ervoor te zorgen dat deze geen radio- en telecommunicatiestoringen veroorzaakt en ook niet wordt
    
  • Certificatie-instelling voor telecommunicatie (TCB) [PDF]: De Telecommunications Certification Body (TCB) is sinds 2016 erkend in het kader van de regeling voor wederzijdse erkenning (MRA) tussen de EU en de VS
    
  • Buitenlandse certificeringsinstantie (FCB) [PDF]: De buitenlandse certificeringsinstantie (FCB) wordt sinds 2016 benoemd onder de regeling voor wederzijdse erkenning (MRA) tussen de EU en Canada

  Als u vragen heeft over deze richtlijnen of over de rol van DEKRA als Certificatie-instelling of Notified Body, aarzel dan niet om contact op te nemen:

  Neem contact met ons op

 • De certificatiemerken die we uitgeven

  Bij DEKRA geven we een breed scala aan merken en certificeringen uit, zodat u aan uw klanten en eindgebruikers kunt laten zien dat veiligheid, prestaties en kwaliteit belangrijk voor u zijn.

   

              Fabrikanten moeten steeds vaker aantonen dat hun elektrische producten aan de IEC-normen voldoen. Bovendien moet rekening worden gehouden met regionale verschillen. Een CB-rapport toont aan dat u aan deze criteria voldoet en opent wereldwijd deuren voor uw bedrijf. Met een CB-rapport kunt u andere nationale certificatiemerken aanvragen bij testhuizen die zijn aangesloten bij de IECEE. DEKRA treedt op als Nationaal Certificatie Instelling (NCB) en als Certified Body Testing Laboratory (CBTL). Wij kunnen testen en certificeren onder het CB-schema.  
             Het CCA-keurmerk geldt voor vrijwel alle elektrische apparatuur en componenten die op de EU-markt worden verkocht. Dit keurmerk bevestigt dat u voldoet aan de relevante normen en voorschriften en kan worden gecombineerd met KEMA-KEUR.  
               Fabrikanten en detailhandelaren die hun producten op de Chinese markt willen brengen, moeten aantonen dat zij voldoen aan het CCC-schema. DEKRA's CB-rapporten kunnen gemakkelijk worden omgezet in verplichte CCC-certificaten, aangezien wij erkend zijn door het China Quality Certification Centre (CQC) en het China Certification Center for Electromagnetic Compatibility (CEMC).  
      DEKRA Mark DEKRA is een Erkend Testlaboratorium (NRTL) door Occupational Safety and Health Administration (OSHA) voor de V.S. en een Certificatie-instelling geaccrediteerd door Standards Council of Canada (SCC). Wij ondersteunen u om toegang te krijgen tot deze markten wanneer uw product voldoet aan de relevante normen.  
               Produceert u batterijen of draadloze componenten? Door u te laten certificeren voor de CTIA kunt u uw producten onderscheiden van de concurrentie en krijgt u toegang tot de Amerikaanse markt.  
               Het E4-keurmerk toont aan dat u voldoet aan de nieuwste verplichte EMC-vereisten voor producten en onderdelen voor de automobielindustrie in heel Europa.  
             Apparaten met een elektrische energiebron moeten voldoen aan de Europese EMC-richtlijn als ze op de markt worden gebracht in of worden geëxporteerd naar EU-markten. DEKRA verzorgt testen en certificering, wat leidt tot het DEKRA EMC-Merk.  
              Het ENEC-merk is het enige certificeringsmerk voor elektrische en verlichtingsproducten en componenten voor de hele Europese Unie. Het kan gecombineerd worden met KEMA-KEUR en demonstreert veiligheid en prestaties.  
               De ENEC+-markering heeft betrekking op de algemene prestaties van verlichtingsproducten, vanaf het begin van de levenscyclus van het product, en kan samen met ENEC worden gecombineerd voor een sterke propositie.  
              De Golflanden hebben hun eigen verplichte veiligheidsnormen en technische voorschriften ontwikkeld en geïmplementeerd voor laagspanningselektronica en -apparaten, evenals voor speelgoed. DEKRA is een GSO Notified Body en kan u helpen bij de naleving en het verkrijgen van de GCC Mark (ook bekend als de G Mark) voor uw producten.  
               Het GS-keurmerk is een vrijwillig veiligheidskeurmerk voor de EU-markt en wordt in Duitsland en in Duitstalige landen algemeen erkend. Gecertificeerde producten moeten voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG). DEKRA kan u helpen ervoor te zorgen dat u voldoet aan de wettelijke en veiligheidseisen van de ProdSG, wat leidt tot goedgekeurd gebruik van het GS-keurmerk voor uw producten.  
            De HAR is een gemeenschappelijk merk voor kabels en snoeren die voldoen aan geharmoniseerde Europese specificaties. Het is een algemeen erkend merk dat kabelfabrikanten ondersteunt bij de export van hun producten naar landen waar de CENELEC-normen officieel zijn geïmplementeerd.  
          Voor producten die zijn ontworpen voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar, treedt DEKRA op als certificeringsinstantie en testlaboratorium. Met een internationaal erkende IECEx-certificering krijgt u direct toegang tot vele markten omdat u voldoet aan de relevante normen en voorschriften. IECEx kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met ATEX, FM, QPS en TIIS.  
          INMETRO is het verplichte keurmerk voor elektrische en niet-elektrische producten die in Brazilië op de markt worden gebracht. DEKRA's lokale kantoren in Brazilië, met Portugees sprekende experts, staan klaar om u te ondersteunen.  
           Het KEMA-KEUR keurmerk toont de elektrische veiligheid en kwaliteit van uw producten aan. Bovendien geeft het aan dat uw producten en productiefaciliteiten regelmatig door DEKRA worden gecontroleerd. Het is erkend in heel Europa en andere markten wereldwijd. KEMA-KEUR kan worden gecombineerd met bijvoorbeeld EMC- en draadloze testen. Daarnaast kunnen we samen met KEMA-KEUR een CCA-rapport leveren zodat u zonder opnieuw te testen andere keurmerken kunt aanvragen bij testhuizen die zijn aangesloten bij CENELEC. Tenslotte kunnen wij u ook voorzien van een CB-rapport, waarmee u certificatiemerken kunt aanvragen bij testhuizen die zijn aangesloten bij de IECEE.  
               Het DEKRA LED Performance Mark bevestigt dat uw verlichtingsproducten voldoen aan de relevante veiligheids- en prestatie-eisen.  
            DEKRA werkt samen met MET Laboratories op het gebied van markttoegang tot Noord-Amerika.  

   

Wat u moet weten over CE-markering

Ontdek alles wat u moet weten over de CE-markering. Welke richtlijnen zijn van toepassing op uw product? Welke verantwoordelijkheden heeft u?

Get in touch