Testen voor functionele veiligheid

U bent hier

 • Verifiëren en valideren van functionele veiligheid

  Als technologieën in elkaar overlopen, hangt de veilige werking van producten en machines steeds meer af van de veiligheid van een combinatie van hardware, software en beheersystemen. 'Functionele veiligheid' is het aspect van de complete veiligheid van een machine of product dat draait om de juiste reactie op een bepaalde input, inclusief het veilig omgaan met eventuele bedieningsfouten, hardwarestoringen en veranderingen in de omgeving.

  Verifiëren en valideren gebeurt tijdens de ontwerp- en installatiefase van een product. Wij stellen een beoordelingsplan op voor de gehele levensduur van het product. Dit plan omvat beoordelingen over het beheer, de hardware- en softwarevereisten, het ontwerpproces, verificatietesten, de documentatie en het volledige technisch constructiedossier.

  +49 234 3696 103

  NL: +31 88 96 83560

 • Waarom DEKRA?

  Technologies

  Expertise in alle technologieën onder één dak

  Expertise in alle technologieën onder één dak (embedded, electronica, informatica, mechanica, hydraulisch, pneumatisch)

  Safety

  Volledige functionele veiligheid

  Van het certificeren van veiligheidssensoren en veiligheids-PLC's tot de volledige functionele veiligheid van systemen en machines.

  Testing icon

  Praktijkgegevens en/of veldtests

  Parameters bepalen d.m.v. praktijkgegevens en/of veldtests (SFF, B10, MTTF, λ)

 • DEKRA voert ook gedeeltelijke certificeringen uit van individuele veiligheidsfuncties voor embedded hardware software. Dit varieert van praktische testen voor onderdelen en het bepalen van veiligheidsparameters voor hydraulische, pneumatische en (elektro)mechanische onderdelen (B10D, MTTFD en λD) tot het valideren van fundamentele en beproefde veiligheidsprincipes beschreven in Annex A-D van EN ISO 13849-2 en zelfs tot het valideren en verifiëren van foutuitsluiting. Verder bieden wij ook statistische foutanalyses aan, zoals Weibull en Chi².

  • Wat we testen (o.a.)

   • Elektronische veiligheidsgerelateerde systemen
   • Veiligheidssensoren en veiligheidsregelsystemen
   • Machines
   • Landbouw- en bosbouwmachines
   • Gasdetectoren
   • Robots
   • Medische apparatuur
   • Wegvoertuigen
   • Industriële communicatienetwerken
   • Windturbines
   • Procesindustrie

  • Onze erkenningen (o.a.):

   • IEC 61508
   • IEC 62304
   • IEC 13849
   • IEC 62061
   • IEC 61800-5-2
   • ISO/IEC 14762
   • IEC 61131-6
   • IEC 61784-3
   • ISO 25119 / EN 16590
   • EN ISO 10218
   • EN 61400
   • IEC 61511
   • ISO 26262
   • IEC 60730-1
   • IEC 60079-29-3

 • Onze diensten in detail

  Elektronische veiligheidssystemen

  Hoe veilig is een product als de veiligheidsfuncties niet correct werken? Dit aspect, wat specifiek betrekking heeft op de elementen  die veiligheidsfuncties in producten uitvoeren, wordt gereguleerd door bijvoorbeeld IEC 61508. Deze norm biedt richtlijnen voor het verminderen van niet-aanvaardbare risico's op basis van gevaren- en risicoanalyses en kan worden toegepast op zowel de fysieke laag (de hardware-integriteit) als op softwareniveau.

  Machines

  De functionele veiligheid van machines verwijst naar de veiligheidsaspecten van een machine of systeem die gaan over de correcte werking van bedieningselementen en -beveiligingen. Hiervoor zijn twee normen van toepassing: de IEC 62061 (functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen) en ISO 13849 (onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie).

  ISO 13849 omvat de volledige veiligheidsfunctie en alle betrokken apparaten. Deze norm is van toepassing op veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen en alle soorten machines, ongeacht de gebruikte technologie en aandrijving. Deze norm beschrijft de bepaling van de performance levels (PL) voor veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen op basis van aangewezen categorieën voor de verwachte levensduur.

  Sensoren en bedieningselementen

  IEC 62061 (functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen) is de norm voor het ontwerpen van elektrische veiligheidssystemen. Deze norm bevat aanbevelingen voor het ontwerpen, integreren en valideren van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen voor machines. Het implementeren van deze standaard betekent dat de volledige veiligheidsfunctie moet voldoen aan de gedefinieerde vereisten.

  Verwerkende industrie

  Functionele veiligheid voor de verwerkende industrie is gedefinieerd in de IEC 61511-norm, die is afgeleid van de IEC 61508. De verwerkende industrie heeft te maken met allerlei soorten productieprocessen, zoals olie en gas, chemicaliën, farmaceutische producten, pulp en papier, en productieprocessen in elektriciteitscentrales.

  Het doel is om de kans op ongevallen, schade en storingen te beperken tot een acceptabel niveau en maximale veiligheid voor mensen, verwerkingsbedrijven en het milieu te realiseren.

  Onze diensten in detail

  Elektronische veiligheidssystemen

  Hoe veilig is een product als de veiligheidsfuncties niet correct werken? Dit aspect, wat specifiek betrekking heeft op de elementen  die veiligheidsfuncties in producten uitvoeren, wordt gereguleerd door bijvoorbeeld IEC 61508. Deze norm biedt richtlijnen voor het verminderen van niet-aanvaardbare risico's op basis van gevaren- en risicoanalyses en kan worden toegepast op zowel de fysieke laag (de hardware-integriteit) als op softwareniveau.

  Machines

  De functionele veiligheid van machines verwijst naar de veiligheidsaspecten van een machine of systeem die gaan over de correcte werking van bedieningselementen en -beveiligingen. Hiervoor zijn twee normen van toepassing: de IEC 62061 (functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen) en ISO 13849 (onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie).

  ISO 13849 omvat de volledige veiligheidsfunctie en alle betrokken apparaten. Deze norm is van toepassing op veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen en alle soorten machines, ongeacht de gebruikte technologie en aandrijving. Deze norm beschrijft de bepaling van de performance levels (PL) voor veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen op basis van aangewezen categorieën voor de verwachte levensduur.

  Sensoren en bedieningselementen

  IEC 62061 (functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen) is de norm voor het ontwerpen van elektrische veiligheidssystemen. Deze norm bevat aanbevelingen voor het ontwerpen, integreren en valideren van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen voor machines. Het implementeren van deze standaard betekent dat de volledige veiligheidsfunctie moet voldoen aan de gedefinieerde vereisten.

  Verwerkende industrie

  Functionele veiligheid voor de verwerkende industrie is gedefinieerd in de IEC 61511-norm, die is afgeleid van de IEC 61508. De verwerkende industrie heeft te maken met allerlei soorten productieprocessen, zoals olie en gas, chemicaliën, farmaceutische producten, pulp en papier, en productieprocessen in elektriciteitscentrales.

  Het doel is om de kans op ongevallen, schade en storingen te beperken tot een acceptabel niveau en maximale veiligheid voor mensen, verwerkingsbedrijven en het milieu te realiseren.

 • Geïnteresseerd?

  Neem contact op met één van onze experts:

Contactpersoon

DEKRA Product Safety

Phone
+31 88 968 3000
Customer Case (English)

Functioneel veiligheidsmanagement houdt geavanceerde klepsystemen veilig

Veiligheid zit ingebakken in de bedrijfscultuur van Mokveld. Deze wereldleider op het gebied van geavanceerde klepsystemen schakelde DEKRA in voor het demonstreren van hun focus op veiligheid. Mokveld selecteerde DEKRA voor het auditen en certificeren van hun Functional Safety Management (FSM)-systeem.

Case bekijken