U bent hier

18.12.2017
| Press
| Product Safety Testing
| Retail, consumer, professional, Government & Public, Chemical (solution). Keywords: REACH, chemical, testing, certification, SVHC, REACH

Leveranciers moeten informatie verschaffen over ZZS

Autoriteiten voeren in heel Europa controles uit

De Europese autoriteiten voor markttoezicht starten een project om de REACH verordening te handhaven. De controles focussen op de verplichting om informatie te verschaffen over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in producten. DEKRA raadt aan op systematische wijze te documenteren welke materialen er in de supply chain gebruikt worden.

RoHS Now Applies to Industrial Control Devices

De controles zijn voornamelijk van invloed op importeurs van elektrische producten, bouwproducten en inrichtingen en toebehoren. Het EU project, dat loopt tot juni 2018, geldt ook voor leveranciers en fabrikanten van dit soort producten.

De REACH verordening (1907/2006) beschrijft de voorzorgsmaatregelen en toelatingseisen rondom chemische stoffen en mengsels. Een belangrijk onderdeel is de verplichting om klanten te informeren als een product een stof bevat die op de kandidatenlijst staat. Deze ZZS worden gezien als bijzonder riskant, omdat ze kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch (giftig voor de voortplanting) kunnen zijn.

Het verkrijgen van betrouwbare informatie rondom ZZS kan een lastige taak zijn voor importeurs die producten uit Azië invoeren. Zij moeten bepalen of hun producten meer dan ≥0,1% van een bepaalde ZZS bevatten. Deze limiet is niet gebaseerd op het gewicht van het volledige product, maar op basis van het desbetreffende individuele onderdeel.

DEKRA raadt een materiaalspecifieke aanpak aan; informatie over gebruikte materialen is vaker voorhanden. Afhankelijk van het materiaal kan het aantal potentieel aanwezige ZZS sterk verminderd worden. In Europa biedt DEKRA begeleiding en testen voor REACH in labs in Duitsland en China.

Related Press

inozzle
03.06.2021
Product Safety Testing, Customer case
28.09.2020
Product Certification, International Market Access, Product Safety Testing
Smart Home Protocols Explained
20.09.2019
Connectivity Testing
Zigbee image
10.09.2019
Connectivity Testing, Product Safety Testing
undagrid ground support equipment tracker customer case
23.08.2019
Product Safety Testing