Energie

Testen, assessments en certificeren voor de energiemarkt

U bent hier

 • Veilige energie voor een betere toekomst

  De energiesector houdt de wereldeconomie draaiende, maar veranderende omstandigheden wereldwijd dagen de sector uit. Economische groei gaat veelal hand in hand met een toename van de vraag naar elektriciteit. In dit dynamische speelveld moeten fabrikanten zowel innoveren als bezuinigen, terwijl hun producten veilig en betrouwbaar moeten blijven en moeten voldoen aan alsmaar veranderende normen.

  Eveneens moeten netbeheerders zorg dragen voor veiligheid en efficiënte processen om storingen en ongelukken te voorkomen die kunnen leiden tot letsel en onverwachte kosten. Investeringen in schone vormen van energieopwekking bereiken recordhoogtes met als gevolg een omzetdaling binnen meer traditionele vormen. Ten slotte zorgen technologische ontwikkelingen voor veel nieuwe kansen, maar ook voor bedreigingen, zoals cyberaanvallen.

 • Trends & ontwikkelingen

  Reliable Supply

  Toenemende druk op een betrouwbare energievoorziening

  Met een groeiende wereldeconomie groeit ook de vraag naar elektriciteit. Bij een hoger welvaartsniveau hoort een hogere betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering, terwijl er juist vaker om nieuwe, groene vormen van opwekking wordt gevraagd.

  Smartfiction

  Technologische ontwikkelingen en 'smartification'

  Ook de energiesector ontkomt er niet aan: de implementatie van meet- en regeltechnieken, sensoren en intelligente stuursoftware om vraag en aanbod zo goed mogelijk te kunnen afstemmen. Voorheen statische apparatuur wordt herontwikkeld en op de markt gebracht met sensoren, elektronica en connectiviteit. Daarmee verandert ook de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

  Double generation

  Decentrale opwekking verdubbeld

  Zowel particuliere als commerciële afnemers in het energienet investeren in en maken gebruik van verschillende vormen van gedecentraliseerde opwekking, zoals zonnepanelen, elektrische auto’s, en andere vormen van lokale opwekking. Deze decentraal opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het net. De verwachting is dat het decentraal opgewekte vermogen in de komende 10 jaar verdubbelt, waardoor de functionele eisen aan het lokale energienet moeten worden opgeschroefd. 

  Energy

  Groei van duurzame energie

  Duurzame energie neemt een steeds prominentere plek in in onze energiemix. Dit zorgt niet alleen voor een gedecentraliseerde opwekking, maar ook voor wisselende beschikbaarheid van energie op de opwekkingsplaats, en dus een hogere complexiteit in de sturing van energiestromen om de juiste capaciteit op het juiste moment beschikbaar te hebben.

 • Fouten elimineren, downtime verminderen en ongelukken voorkomen

  Veilige apparatuur en systemen, adequaat ingerichte processen en goed getrainde medewerkers zijn groot belang in de energiemarkt. Met DEKRA kunt u ervoor zorgen dat u voldoet aan (inter)nationale standaarden en specificaties van bijvoorbeeld netbeheerders. Zo laat u zien dat u veiligheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft staan en krijgt u toegang tot projecten en aanbestedingen.

  Wij kunnen een breed scala tests uitvoeren in onze laboratoria aan laag-, midden- en hoogspanningsapparatuur. Denk daar bij aan kabels en lijnen, schakel- en verdeelapparatuur, busbars, stroomonderbrekers, transformatoren en meer. Behalve testen bieden we bieden we diverse andere diensten aan: witness testing in uw lab of een derde lab, fabrieksinspecties, productietoezicht en allerlei andere inspectie- en of certificatiewerkzaamheden.

  Flexibele testroutes

  We zijn een erkend en onafhankelijk testlaboratorium en keuringsinstantie voor een keur aan nutsbedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Azië. Testen kunnen worden uitgevoerd in onze (ISO 17025 gecertificeerde) laboratoria in Dubai, Hongarije, Azië of Nederland. Maar we kunnen ook in uw laboratorium testen of in een lab van een derde partij onder ons toezicht (ISO 17020).

  Algemeen erkende certificaten

  Onze DEKRA (Type Test) certificaten en DEKRA (Type) Testrapporten worden wereldwijd erkend en geaccepteerd door netbeheerders, nutsbedrijven, eindgebruikers, overheden, autoriteiten en andere belanghebbenden.

  Daarnaast zorgen wij voor de veiligheid van uw installaties en processen, bijvoorbeeld door uw functionele veiligheidsbeheersysteem te beoordelen en certificeren. Wij verzorgen ook begeleiding, training en personeelscertificering.

  DEKRA heeft haar positie op het gebied van testen van midden- en hoogspanningsschakel en verdeelapparatuur versterkt met de overname van VEIKI-VNL in Hongarije, lid van de STL (Short-Circuit Testing Liaison). Maak kennis met VEIKI, a DEKRA company.

  Wat wij testen (o.a.)

  Laag-, midden- en hoogspanningsapparatuur voor transmissie- en distributie van elektrische energie:
  • Switchgear en controlgear
  • AIS - GIS
  • Laagspanningspanelen, middenspanningspanelen
  • Reactoren
  • Schakelinstallaties
  • Schakelautomaten
  • Powerfactor correction apparatuur
  • Kabels en kabelaccessoires
  • Transformatoren
  • Busbar trunkings
  • (Hoog)Spanningslijnen
  • Isolatiesets

  Duurzame toepassingen
  • Zonnepanelen
  • PV-schakel- en installatiemateriaal
  • Omvormers
  • Onshore windturbines (DEKRA EXAM)

  EV-infrastructuur
  • EV-onderdelen
  • EV-kabels
  • EV-laadstations
  • EV-connectoren

 • Onze oplossingen

  Solution
  Medium high voltage image

  Energie

  Voor fabrikanten van schakel- en verdeelapparatuur is het uitsluiten van technische storingen, het verminderen van operationele downtime en het verbeteren van de veiligheid van mensen die werken in kritische omgevingen van cruciaal belang. Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan internationale normen, nationale afwijkingen en specificaties van eindgebruikers.

  Lees meer

  Solution
  Plant Process image

  Plant & Process

  Voor industriële processen waarin stofdeeltjes, poeders, gassen en vlambare vloeistoffen aanwezig zijn, is het essentieel om risico op explosies te verminderen met passende maatregelen. Ondanks dat de fabrikant of operator verantwoordelijk is voor het evalueren van deze risico's, kunnen DEKRA's diensten uitkomst bieden.

  Lees meer

  Solution
  Material Testing

  Material & Reliability

  Hoe presteert uw product onder stressvolle omstandigheden? Materiaaltesten en testen voor betrouwbaarheid beoordelen en verifiëren hoe uw product reageert op uitdagende situaties, zoals extreme temperaturen of schokken. DEKRA zorgt voor de veiligheid van uw eindgebruiker door producten grondig te testen.

  Lees meer

 • Customer case

  HELIOX

  Heliox opportunity charge station 450
  Customer case

  CLEANTRON

  Cleantron image
  Customer Case

  ABB

  ABB customer case
 • Geïnteresseerd?

  Neem contact op met één van onze experts:

Contactpersoon

DEKRA Product Safety

Phone
+31 88 968 3000