Plant & Process

U bent hier

 • Explosiegevaar minimaliseren

  De aanwezigheid van stof, poeders, gassen of ontvlambare vloeistoffen kunnen in industriële processen een explosiegevaar vormen. De exploitant of fabrikant is verantwoordelijk voor het evalueren van de risico's en het bepalen en implementeren van gepaste maatregelen om explosies te voorkomen.

  Dit vereist diepgaande kennis van het proces, de stoffen, en in veel gevallen de toepasselijke normen en richtlijnen – zoals de 1999/92/EG (ATEX 153)-richtlijn die de EU-landen hebben opgenomen in hun nationale wetgeving.

  Planners en operators van fabrieken en installaties, evenals fabrikanten, openbare instanties en verzekeringsmaatschappijen vertrouwen op DEKRA's maatwerkoplossingen en jarenlange expertise.

  +31 88 96 83 560

  Andere locatie:
  [DUI] +49 151 6294 1022

 • Wij kunnen u met het volgende helpen:

  • Uitvoeren van risicobeoordelingen en classificeren van gevarenzones

  • Voorbereiden van systematische analyses (HAZOP)

  • Evalueren van bestaande preventieve maatregelen

  • Identificeren van mogelijke ontstekingsbronnen

  • Bepalen van noodzakelijke maatregelen om schadelijke gevolgen van explosies te beperken

  • Simulaties uitvoeren van stof- en gasexplosies in industriële installaties

  • Het geven van een deskundig oordeel en ondersteuning in het geval van een explosie (onderzoek naar de oorzaken en vaststelling van noodzakelijke beschermingsmaatregelen), evenals technische ondersteuning om de betreffende installatie zo snel en veilig mogelijk weer in bedrijf te stellen.

  • Wat we (o.a.) testen en beoordelen

   • Apparatuur, onderdelen en systemen die in explosiegevaarlijke omgevingen gebruikt worden
   • Stoffen
   • Kleppen en bedieningssystemen
   • Pompen
   • Ventilatoren
   • Schroeftransportbanden
   • Roterende feeders
   • Transportbandinstallaties
   • Hydraulische systemen
   • Pneumatische systemen
   • Ventielen
   • Koppelingen
   • Remmen
   • Hijsapparatuur
   • Molens
   • Blenders
   • Mix- en roerunits

  • Onze erkenningen (o.a.)

   • ATEX 153
   • HAZOP
   • PAAG
   • BImSchG
   • BetrSichV
   • GefStoffV

 • SPECIFIEKE TESTGEBIEDEN

  Voedsel en diervoeder

  Bij de verwerking van materialen die zorgen voor stoffige omstandigheden, zoals voedingsmiddelen, poeders, granen en suikers, kan een explosie optreden als het mengsel wordt ontstoken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in opslagsilo's tijdens de verwerking of opslag van een product. De lay-out en constructie van een fabriek of installatie moet mensen en processen beschermen en ongelukken en explosies voorkomen.

  Er moet onder andere rekening worden gehouden met explosiebeveiliging bij het nemen van een beslissing over opslagmogelijkheden en het gebruik van speciale vloercoatings. In stoffige omgevingen, zoals in graanmolens en bij poedertransportbanden, moeten explosiebestendige elektromotoren worden gebruikt. In vochtige omgevingen, zoals in conservenfabrieken, moeten dit juist vochtbestendige motoren zijn. Stoomketels moeten zich in een apart ketelhuis bevinden.

  Chemisch

  Installatie- en procesveiligheid zijn van groot belang in een chemische fabriek waar zich explosies voor kunnen doen. Met een explosie bestaat er een kans op ernstige en zelfs dodelijke verwondingen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor medewerkers, maar ook voor lokale gemeenschappen en voor het milieu.

  Explosies kunnen allerlei oorzaken hebben, variërend van slecht onderhouden apparatuur, onjuiste opslag of transport van schadelijke chemicaliën, onvoldoende training van personeel en menselijke fouten bij het bedienen van apparatuur. Een andere oorzaak van explosies in chemische fabrieken kan een storing zijn in een product, zoals een defect veiligheidsventiel of waarschuwingssysteem.

  Farmaceutisch

  Explosies, voornamelijk gerelateerd aan stof, vormen een aanzienlijk potentieel gevaar bij het fabriceren, verwerken en opslaan van geneesmiddelen. Veel farmaceutische producten bestaan in poedervorm met een chemische component en kunnen ontbranden. Het is raadzaam om dit soort poeders/stoffen te laten testen.

  Bovendien is het van essentieel belang om gepaste maatregelen te treffen voor explosiepreventie en -beveiliging. Daarnaast is het zo dat veel stoffen in de farmaceutische industrie van zichzelf een chemisch risico vormen voor werknemers. Dit is van toepassing tijdens de verwerking van deze stoffen of als ze in de atmosfeer terechtkomen.

  Olie & Gas

  Effectief procesveiligheidsbeheer is in de olie- en gasindustrie van cruciaal belang. Werknemers kunnen risico lopen op brand- of explosiegevaar, voornamelijk door de ontsteking van brandbare dampen of gassen die vrijkomen uit putten, vrachtwagens, productieapparatuur of bij apparatuur zoals tanks en schalieschudbrekers. Mogelijke ontstekingsbronnen zijn o.a. statische elektriciteitsbronnen, open vuur, bliksem, snij- en lasgereedschap, hete oppervlakken en wrijvingswarmte.

  Automotive

  In de afgelopen jaren zijn er over de hele wereld veel explosies en ongevallen gebeurd in autofabrieken en reparatiebedrijven. Eén daarvan was het gevolg van vonken die een licht ontvlambaar aluminiumpoeder ontstaken toen werknemers wieldoppen aan het polijsten waren. In een ander geval veroorzaakte een gaslek in kleppen van een oven een explosie in een staalfabriek. Giftige dampen in een spuiterij kunnen ook een explosie veroorzaken bij contact met een ontstekingsbron.

  SPECIFIEKE TESTGEBIEDEN

  Voedsel en diervoeder

  Bij de verwerking van materialen die zorgen voor stoffige omstandigheden, zoals voedingsmiddelen, poeders, granen en suikers, kan een explosie optreden als het mengsel wordt ontstoken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in opslagsilo's tijdens de verwerking of opslag van een product. De lay-out en constructie van een fabriek of installatie moet mensen en processen beschermen en ongelukken en explosies voorkomen.

  Er moet onder andere rekening worden gehouden met explosiebeveiliging bij het nemen van een beslissing over opslagmogelijkheden en het gebruik van speciale vloercoatings. In stoffige omgevingen, zoals in graanmolens en bij poedertransportbanden, moeten explosiebestendige elektromotoren worden gebruikt. In vochtige omgevingen, zoals in conservenfabrieken, moeten dit juist vochtbestendige motoren zijn. Stoomketels moeten zich in een apart ketelhuis bevinden.

  Chemisch

  Installatie- en procesveiligheid zijn van groot belang in een chemische fabriek waar zich explosies voor kunnen doen. Met een explosie bestaat er een kans op ernstige en zelfs dodelijke verwondingen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor medewerkers, maar ook voor lokale gemeenschappen en voor het milieu.

  Explosies kunnen allerlei oorzaken hebben, variërend van slecht onderhouden apparatuur, onjuiste opslag of transport van schadelijke chemicaliën, onvoldoende training van personeel en menselijke fouten bij het bedienen van apparatuur. Een andere oorzaak van explosies in chemische fabrieken kan een storing zijn in een product, zoals een defect veiligheidsventiel of waarschuwingssysteem.

  Farmaceutisch

  Explosies, voornamelijk gerelateerd aan stof, vormen een aanzienlijk potentieel gevaar bij het fabriceren, verwerken en opslaan van geneesmiddelen. Veel farmaceutische producten bestaan in poedervorm met een chemische component en kunnen ontbranden. Het is raadzaam om dit soort poeders/stoffen te laten testen.

  Bovendien is het van essentieel belang om gepaste maatregelen te treffen voor explosiepreventie en -beveiliging. Daarnaast is het zo dat veel stoffen in de farmaceutische industrie van zichzelf een chemisch risico vormen voor werknemers. Dit is van toepassing tijdens de verwerking van deze stoffen of als ze in de atmosfeer terechtkomen.

  Olie & Gas

  Effectief procesveiligheidsbeheer is in de olie- en gasindustrie van cruciaal belang. Werknemers kunnen risico lopen op brand- of explosiegevaar, voornamelijk door de ontsteking van brandbare dampen of gassen die vrijkomen uit putten, vrachtwagens, productieapparatuur of bij apparatuur zoals tanks en schalieschudbrekers. Mogelijke ontstekingsbronnen zijn o.a. statische elektriciteitsbronnen, open vuur, bliksem, snij- en lasgereedschap, hete oppervlakken en wrijvingswarmte.

  Automotive

  In de afgelopen jaren zijn er over de hele wereld veel explosies en ongevallen gebeurd in autofabrieken en reparatiebedrijven. Eén daarvan was het gevolg van vonken die een licht ontvlambaar aluminiumpoeder ontstaken toen werknemers wieldoppen aan het polijsten waren. In een ander geval veroorzaakte een gaslek in kleppen van een oven een explosie in een staalfabriek. Giftige dampen in een spuiterij kunnen ook een explosie veroorzaken bij contact met een ontstekingsbron.

Stephan Schaepman
Contactpersoon

Stephan Schaepman

Technical Professional-Plant & Process Safety


Meer lezen: